SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
8
5
5
2
7
cải cách hành chính Thứ Ba, 19/03/2019, 06:58
Công bố công khai nội dung chi tiết 25 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (15/05)
Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 788/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Công bố 37 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/05)
Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Công bố 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/05)
Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Công bố 25 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/05)
Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 788/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/05)
Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/05)
Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Công bố 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/09)
Ngày 29/08/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 1397/QĐ-UBND Vv công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/09)
Ngày 29/08/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 1398/QĐ-UBND Vv công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Cải cách hành chính: Nhiệm vụ chính trị thường xuyên  (21/08)
Cải cách hành chính nói chung và cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng là trách nhiệm và là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Ảnh:VGP Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn ...
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng  (02/07)
Ngày 18/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 402/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng công bố 9 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: 05 thủ tục hành chính cấp Trung ương; 04 thủ tục hành chính cấp Tỉnh về quản lý đầu tư phát triển đô ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày