SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
7
3
5
0
tin nhanh Thứ Tư, 11/09/2019, 09:05

Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Xây dựng trong giải quyết thủ tục hành chính

            Ngày 05/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Xây dựng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 1655/QĐ - UBND Quyết định số 1656/QĐ - UBND. Theo đó, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại các Quyêt định nêu trên. Trên cơ sở nội dung các quy trình nội bộ được phê duyệt, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thành Nhân

 

 


Số lượt người xem: 609 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày