SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
3
9
9
0
BẠN ĐỌC HỎI - SỞ XÂY DỰNG TRẢ LỜI Thứ Ba, 04/08/2020, 06:36
Áp dụng định mức chi phí chung cho công trình  (19/11)
Câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Hiền tại hòm thư haoubtg@gmail.com hỏi :
Theo Mục 3, Bảng 3.8, Thông tư 06/2016/TT-BXD đối với công tác lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh, điện đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng thì chi phí chung được tính bằng 65% chi phí nhân công (đối với công trình dưới 15 tỷ). Áp dụng bảng trên hiện chúng tôi đang tiến hành lập dự toán: Đối với công tác tháo dỡ, thu hồi công trình điện áp dụng theo Mục 3, Bảng 3.8, Thông tư 06/2016/TT-BXD) chi phí chung được tính bằng 65% chi phí nhân công. Vậy tôi xin hỏi, việc áp dụng chi phí chung được tính bằng 65% chi phí nhân công là đúng hay sai?
Căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công  (12/11)
Câu hỏi của bạn Phạm Hữu Học tại hòm thư phamhuuhoc.vcc@gmail.com hỏi :
Tôi là kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, có 8 năm kinh nghiệm theo đúng ngành nghề. Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì tôi đủ điều kiện để thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I. Năm 2017, qua cuộc thi trực tuyến của Bộ Xây dựng tổ chức, tôi đã thi sát hạch đúng theo quy định và đạt số điểm sát hạch tối đa là 100/100, nhưng đến nay tôi vẫn chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Kính đề nghị cơ quan chức năng xem xét và cấp chứng chỉ cho tôi đúng theo quy định.
Quy định việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư  (05/11)
Câu hỏi của bạn Lê Nguyên Hiếu tại hòm thư hieu.qldayte@gmail.com hỏi :
Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không quy định việc chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) phải ghi chép nhật ký giám sát chủ đầu tư. Vậy kính đề nghị quý Bộ giải đáp cho tôi về quy định về việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư?
Quy định việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư  (29/10)
Câu hỏi của bạn Lê Nguyên Hiếu tại hòm thư hieu.qldayte@gmail.com hỏi :
Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không quy định việc chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) phải ghi chép nhật ký giám sát chủ đầu tư. Vậy kính đề nghị quý Bộ giải đáp cho tôi về quy định về việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư?
Có được thuê giám sát công tác bảo dưỡng công trình?  (22/10)
Câu hỏi của bạn Trịnh Ngọc Tú tại hòm thư ngoctu89bql@gmail.com hỏi :
Sở Giao thông vận tải có được thuê đơn vị thực hiện giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh do Sở quản lý không? Tôi tham khảo Điều 41 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 52/2013/TT-BGTVT nhưng không thấy quy định rõ về vấn đề nêu trên. Do chưa được Chính phủ và Bộ Xây dựng quy định chi phí tư vấn giám sát công tác bảo dưỡng, nên buộc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý đường bộ phải tổ chức bộ máy của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ này mà không thuê đơn vị khác thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì, bảo dưỡng. Xin hỏi, như vậy có đúng không?
Có được thuê giám sát công tác bảo dưỡng công trình?  (15/10)
Câu hỏi của bạn Trịnh Ngọc Tú tại hòm thư ngoctu89bql@gmail.com hỏi :
Sở Giao thông vận tải có được thuê đơn vị thực hiện giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh do Sở quản lý không? Tôi tham khảo Điều 41 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 52/2013/TT-BGTVT nhưng không thấy quy định rõ về vấn đề nêu trên. Do chưa được Chính phủ và Bộ Xây dựng quy định chi phí tư vấn giám sát công tác bảo dưỡng, nên buộc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý đường bộ phải tổ chức bộ máy của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ này mà không thuê đơn vị khác thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì, bảo dưỡng. Xin hỏi, như vậy có đúng không?
Cử nhân địa chất công trình có được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng?  (15/10)
Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung tại hòm thư hongnhung@gmail.com hỏi :
Hiện tại tôi đang công tác tại BQL Dự án ĐTXD các công trình NNPT NT và là nhân viên thuộc phòng Kỹ thuật - Thẩm định. Bằng cấp chuyên môn là cử nhân địa chất công trình và có chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng II. Công việc thẩm định nhiệm vụ, dự toán khảo sát, thiết kế, môi trường, đo đạc đền bù và các công việc khác ...Theo quy định tại Mục 6 Điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ kỹ sư định giá: Cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng và có thời gian kinh nghiệm thì được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá. Như vậy trong trường hợp của tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hay không?
Thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình cấp I  (01/10)
Câu hỏi của bạn Đặng Hải Triều tại hòm thư haitrieu@gmail.com hỏi :
Công trình cấp I ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng thì thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình thuộc Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hay Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng?
Có được ký điện tử lên bản vẽ thiết kế?  (01/10)
Câu hỏi của bạn Hồ Phong Vũ tại hòm thư phongvuho@gmail.com hỏi :
Tôi xin hỏi có thể dùng phương án ký điện tử để thay thế việc ký và đóng dấu đỏ lên bản cứng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình được không? Văn bản nào quy định, hướng dẫn vấn đề này?
Thời hạn chứng chỉ hành nghề khi bổ sung lĩnh vực hoạt động  (01/10)
Câu hỏi của bạn Nguyễn Anh Quốc tại hòm anhquoc@gmail.com hỏi :
Tôi được cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu lĩnh vực thiết kế cấp - thoát nước công trình, thời hạn 5 năm. Các lần tiếp theo tôi được cấp bổ sung lĩnh vực hành nghề giám sát, thời hạn 4 năm 6 tháng và quản lý dự án, thời hạn 4 năm 4 tháng. Tôi đã đề nghị Sở Xây dựng giải đáp lý do thời hạn lĩnh vực hành nghề giám sát và quản lý dự án không đủ 5 năm thì được trả lời, thời hạn hành nghề các lĩnh vực sau được lấy theo mốc thời gian của chứng chỉ cũ. Tôi xin hỏi, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề theo lĩnh vực cho tôi không đủ 5 năm có đúng không? Nếu chưa đúng thì tôi phải làm thủ tục gì để điều chỉnh thời hạn hành nghề đủ 5 năm?

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày