SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
7
3
3
4
BẠN ĐỌC HỎI - SỞ XÂY DỰNG TRẢ LỜI Thứ Hai, 02/07/2018, 14:50

Trình tự thẩm định dự án điều chỉnh

Câu hỏi của bạn Cao Hoài Đức tại hòm thư caohoaiduc1611@gmail.com hỏi :
Tôi là đơn vị chủ đầu tư dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong quá trình thi công có gặp trường hợp sau: Gói thầu cần phải điều chỉnh thiết kế để bảo đảm chất lượng có liên quan đến kết cấu công trình. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD thì: “Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi nghiên cứu Phòng Quản lý xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật là dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Trình tự thẩm định dự án điều chỉnh được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 3, Điều 16 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình:

“3. Trình tự thẩm định dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh được hướng dẫn cụ thể như sau:

 a) Chủ đầu tư có văn bản đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương Điều chỉnh dự án, trong đó cần làm rõ lý do, nội dung, phạm vi Điều chỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện; 

b) Căn cứ văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư về chủ trương Điều chỉnh dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh, trình cơ quan chủ trì thẩm định theo phân cấp để thẩm định;

 c) Việc tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự án Điều chỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Thông tư này.”

T. An (Nguồn Bộ Xây dựng)

 


Số lượt người xem: 298 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày