SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
7
4
1
3
BẠN ĐỌC HỎI - SỞ XÂY DỰNG TRẢ LỜI Thứ Hai, 15/10/2018, 10:10

Có được thuê giám sát công tác bảo dưỡng công trình?

Câu hỏi của bạn Trịnh Ngọc Tú tại hòm thư ngoctu89bql@gmail.com hỏi :
Sở Giao thông vận tải có được thuê đơn vị thực hiện giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh do Sở quản lý không? Tôi tham khảo Điều 41 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 52/2013/TT-BGTVT nhưng không thấy quy định rõ về vấn đề nêu trên. Do chưa được Chính phủ và Bộ Xây dựng quy định chi phí tư vấn giám sát công tác bảo dưỡng, nên buộc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý đường bộ phải tổ chức bộ máy của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ này mà không thuê đơn vị khác thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì, bảo dưỡng. Xin hỏi, như vậy có đúng không?

Sau khi nghiên cứu Phòng Quản lý xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 13, Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công tác bảo trì công trình xây dựng bao gồm việc bảo dưỡng thường xuyên và việc sửa chữa không làm thay đổi công năng, quy mô công trình xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm xác nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng công trình; không quy định về việc thuê đơn vị kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo dưỡng công trình xây dựng.

(Nguồn Bộ Xây dựng) P. QLXD


Số lượt người xem: 294 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày