SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
7
2
7
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN

GIÁM ĐỐC SỞ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Huy Dũng

SĐT: 02913.828075

2. Phó Giám đốc :  Nguyễn Văn Thăm

SĐT: 02913.823223

3. Phó Giám đốc:    Trần Hoàng Dân

SĐT: 02913.823823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG

SỞ

ĐT: 0291. 3823.824

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chánh VP : Trần Hồng Hải

SĐT: 02913.955370

 2. Phó CVP: Nguyễn Thành Nhân

 SĐT: 02913.823824

 3. Phó CVP:  Ngô Kim Vui

SĐT: 02913.823824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

ĐT: 0291. 3824.239

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng Phòng: Lâm Tú Thanh

SĐT: 02913.824239

2. Phó T. phòng: Diệp Anh Tuấn

SĐT: 02913.824239

3. Phó T. phòng: Hứa Đăng Khoa 

SĐT: 02913.824239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐT: 0291. 3823.825

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng: Huỳnh Khắc Hưng

SĐT: 02913.823825

3. Phó T. phòng: Nguyễn Ngọc Điệp

SĐT: 02913.823825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QL NHÀ & TTBĐS

ĐT: 0291. 3823916

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng Phòng: Nguyễn Hữu Trường

SĐT: 02913.823916

 2. Phó T. phòng: Trần Văn Đen

SĐT: 02913.823916

3. Phó T. phòng: Nguyễn Uy Bằng

SĐT: 02913.823916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH TRA

XÂY DỰNG

ĐT: 0291. 3826.920

 

 

 

 

 

 

 

1. Chánh Thanh tra: Nguyễn Tấn Thức

SĐT: 02913.949858

2. P. Chánh TT:       Lê Văn Hòa

SĐT: 02913.826920

3. P. Chánh TT :      Trần Nguyễn

                                   Thanh Tâm

SĐT: 02913.826920

4. P. Chánh TT:       Huỳnh Quốc Thống

SĐT: 02913.826920