SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
8
5
5
6
4
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Giấy phép xây dựng công trình dân dụng, công cộng; tượng đài, tranh hoành tráng Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Quy Hoạch và Phát triển đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
2 Cung cấp thông tin quy hoạch Quy hoạch Kiến trúc Phòng Quản lý Quy Hoạch và Phát triển đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
3 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
4 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1). Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
5 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
6 Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
7 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình. Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
8 Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B,C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách. Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
9 Thẩm định dự án khu đô thị mới (quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên). Thanh Tra Xây dựng Phòng Quản lý Nhà Và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Bạc Liêu
10 Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng Quy hoạch Kiến trúc Phòng Quản lý Quy Hoạch và Phát triển đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
11 Thẩm định chi phí khảo sát, lập quy hoạch xây dựng Quy hoạch Kiến trúc Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
12 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
13 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
14 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý Quy hoạch Kiến trúc Phòng Quản lý Quy Hoạch và Phát triển đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
15 Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
16 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C Quy hoạch Kiến trúc Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
17 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
18 Điều chỉnh giấy phép thầu Quản lý Xây dựng Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Bạc Liêu
19 Thẩm định và phê duyệt các dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất) Nhà ở và Thị trường bất động sản Phòng Quản lý Nhà Và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Bạc Liêu
20 Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách có số lượng từ 500 căn đến dưới 2.500 căn (đối với trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án) Nhà ở và Thị trường bất động sản Phòng Quản lý Nhà Và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Bạc Liêu
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối39 thủ tục