SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
8
5
5
2
5

Giới thiệu chức năng của Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bạc Liêu.

 

- Căn cứ Quyết định số: 840/QĐ-UB ngày 23 tháng 07 năm 2001 của UBND tỉnh Bạc Liêu “V/v Chuyển phòng thí nghiệm và giám định chất lượng công trình xây dựng thành Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng”.

- Căn cứ Quyết định số: 945/QĐ-UB ngày 16 tháng 08 năm 2001 của UBND tỉnh Bạc Liêu “V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng ”.

- Căn cứ Quyết định số: 48/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 2004 của UBND tỉnh Bạc Liêu “V/v Bổ sung chức năng thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng”.

- Căn cứ Quyết định số: 462/QĐ-UB ngày 28 tháng 07 năm 2005 của UBND tỉnh Bạc Liêu “V/v Bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng ”: Tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán công trình xây dựng cho các chủ đầu tư.

- Căn cứ Quyết định số: 623/QĐ-UB ngày 13 tháng 09 năm 2007 của UBND tỉnh Bạc Liêu “V/v Bổ sung chức năng cho Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng ”: Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

- Căn cứ Quyết định số: 3821/QĐ-QUACERT ngày 23 tháng 03 năm 2010 của Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert “V/v cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

- Căn cứ Quyết định số: 386/QĐ-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Bộ Xây Dựng “V/v công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 100.

LỜI NÓI ĐẦU

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Xây dựng Bạc Liêu và được sự cho phép của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Được thành lập từ tháng 07 năm 2001 đến nay. Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã từng bước phát triển mạnh mẽ, với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, giúp Sở Xây dựng về mặt quản lý nhà nước quản lý các công trính xây dựng, giúp chủ đầu tư thực hiện tốt về quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhất là quản lý chất lượng công trình xây dựng, đó cũng nhờ sự quan tâm các cấp, các ngành. Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng là đơn vị tư vấn chuyên ngành xây dựng.

Đến nay được sự tin tưởng của các cấp, các ngành, UBND các huyện, Thành phố. Trung tâm chúng tôi đủ điều kiện hoạt động các chứng năng như sau:

 

1. Thí nghiệm – kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

2. Chứng nhận an toàn chịu lực công trình xây dựng.

3. Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng.

4. Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán.

5. Tư vấn điều hành quản lý dự án.

6. Quan trắc lún công trình, Thữ tải tĩnh cọc, lập, xét thầu,….

Luôn vận hành và làm theo luật, vì vậy việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng cần phải được nâng cao. Vì thế Trung tâm chúng tôi luôn đặt ra tiêu chí hàng đầu và quan tâm nhất là chất chất lượng, với phương châm tám chữ vàng: “ Nhanh chóng – Chính xác – Trung thực – Khách quan” là mục tiêu mà chúng tôi luôn xác định là nhất quán trên mọi lĩnh vực chuyên ngành.

 

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Hiện nay Trung tâm chúng tôi có tất cả  là trên 25 cán bộ là các kỹ sư được đào tạo chính quy, cán bộ trung cấp công tác lâu năm đã và đang hoàn thành các lớp đại học. Nhìn chung Trung tâm đã tập trung được đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và là đội ngũ trẻ năng lực, sáng tạo.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên ngành

Năm CTác

01

Dương Hữu Kiệt

Giám đốc

Xây dựng DD & CN

1997

02

Đinh Minh Phước

Phó Giám đốc

Xây dựng DD & CN

2001

03

Ngô Lý Thanh Hùng

Phó Giám đốc

Xây dựng DD & CN

1997

04

Tạ Hồng Đạt

Trưởng phòng HC

Tài chính–Ngân hàng

1997

05

Nguyễn Ánh Tuyết

PP. HCQT

Tài chính – Kế toán

2002

06

Phạm Văn Thương

P. TP. Ttra- GS

Xây dựng DD & CN

2005

07

Đinh Thanh Vũ

TP. thí nghiệm

Xây dựng DD & CN

2003

08

Nguyễn Việt Toàn

PP. thí nghiệm

Xây dựng DD & CN

2005

 

DANH SÁCH CÁC NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên ngành

Nhiệm vụ được giao

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

01

Dương Hữu Kiệt

Giám đốc

Xây dựng DD & CN

Điều hành chung

02

Đinh Minh Phước

Phó giám đốc

Xây dựng DD & CN

Thí nghiệm – KĐ

03

Ngô Lý Thanh Hùng

Phó giám đốc

Xây dựng DD & CN

Giám sát-TTra

II

P. HÀNH CHÍNH-QT

 

 

 

01

Tạ Hồng Đạt

TP HC-QT

Tài chính – N hàng

Quản lý chung

02

Nguyễn Anh Tuyết

PP HC-QT

Tài chính – Kế toán

Kế  Toán

03

Dương Kim Nguyên

CB. Kế Toán

Quản trị kinh doanh

Kế  Toán viên

04

Lê Kiều Trinh

Văn Thư

Văn thư – lưu trữ

Lưu trữ

05

Trần Thị Phương Anh

Thủ  Quỹ

Cử nhân luật

Thủ quỹ

III

P. THÍ  NGHIỆM

 

 

 

01

Đinh Thanh Vũ

QTP. thí nghiệm

Xây dựng DD & CN

Quản lý

02

Nguyễn Việt Toàn

PP. thí nghiệm

Xây dựng DD & CN

Quản lý

03

Trịnh Anh Vũ

CB. Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Thí nghiệm viên

04

Ngô Văn Quốc

CB. Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Thí nghiệm viên

05

Trần Văn Dũng

CB. Kỹ thuật

Xây dựng cầu đường

 

06

Tô Thanh Tuấn

CB. Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Thí nghiệm viên

07

Bùi Thanh Phong

CB. Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Thí nghiệm viên

08

Nguyễn Văn Thạnh

CB. Kỹ thuật

Cấu kiện VLXD

Thí nghiệm viên

IV

P. THẨM TRA – GIÁM SÁT

 

 

 

01

Ngô Lý Thanh Hùng

Phó giám đốc kiêm TP

Xây dựng DD & CN

Quản lý TTDT

02

Phạm Văn Thương

PP Ttra GS

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

03

Trần Hùng Liệt

CB.Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

04

Nguyễn Thành Anh Tú

CB.Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

05

Nguyễn Trương Tuân

CB.Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

06

Dư Hải Đăng

CB.Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

07

Nguyễn Thi Ngọc Bích

CB.Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

08

Tăng Hải Minh

CB.Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

09

Diệp Trung Tín

CB.Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

10

Võ Thành Toàn

CB.Kỹ thuật

Xây dựng DD & CN

Ttra – giám sát

 

* Đội ngũ của chúng tôi điều được cấp chứng chỉ IS0 9001:2008 và luôn được sự giám sát và quản lý chất lượng & tiêu chuẩn 9001:2008.

Trung tâm thí nghiệm & Kiểm định chất lượng công trình xây dựng luôn cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật mới để giúp các chủ đầu tư quản lý tốt hơn về quy trình đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành nhất là Luật Xây dựng.

 

TỔNG QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG PHÒNG BAN

 

* Nhiệm vụ chung: “ Nhanh Chóng – Chính Xác – Trung Thực – Khách Quan”

 

I- HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH:

- Nhiệm vụ đặt ra là tham mưu chính cho Ban giám đốc, quan hệ với đối tác, thu nhập số liệu của các phòng trực thuộc, soạn thảo các hợp đồng, thu chi tài chính, công tác tổ chức biên chế, nội vụ.

 

II- HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH CTXD:

- Khi nhận được yêu cầu về thí nghiệm, kiểm định, thử tĩnh, Trưởng phòng có nhiệm vụ phân công cán bộ trực tiếp đến hiện trường hoặc khách hàng đem đến tiến hành ép thử mẫu thí nghiệm, kiểm định, thử tĩnh theo phiếu yêu cầu, xử lý số liệu báo cáo về xuất kết quả giao khách hàng.

- Nhiệm vụ của phòng là xử lý số liệu dựa trên các tiêu chuẩn TCVN, với phương châm thực hiện 8 chữ vàng “ Nhanh Chóng – Chính Xác – Trung Thực – Khách Quan” .

 

III- HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THẨM TRA – GIÁM SÁT:

1/ Về thẩm tra – giám sát:

- Sau khi nhận được phiếu yêu cầu của Chủ đầu tư về thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán. Trưởng phòng hoặc phó phòng chịu trách nhiệm về việc rà soát sơ bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán, phân công trực tiếp cho từng cán bộ tiếp nhận và tiến hành thẩm tra.

Nhiệm vụ của phòng này là soát xét lại từng chi tiếc tính toánvề khả năng chịu lực, kết cấu công trình, soát sét khối lượng dự toán đạt theo yêu cầu của thiết kế và áp dụng theo các quy phạm tính toán theo đúng quy định của nhà nước với phương châm “ Kinh tế – An toàn – Tiết kiệm”

2/  Về công tác giám sát:

- Được sự phân công của ban giám đốc, các cán bộ có nhiệm vụ quan hệ với Chủ đầu tư thu nhập tài liệu hồ sơ mà mình đảm trách. Các cán bộ này giúp việc Chủ đầu tư trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Bộ Xây dựng, với  phương châm  “ Chất lượng là hàng đầu”

 

3/ Về công tác Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng:

- Để thực hiện theo tinh thần thông tư số 11 của Bộ Xây dựng, công tác này Chúng tôi đưa lên hàng đầu giúp Sở Xây dựng về mặt quản lý Nhà Nước củng như giúp Chủ đầu tư quản lý chất lượng công trình đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả.

Với năng lực hiện có khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc thực hiện công tác này. Chúng tôi phân công cán bộ giàu kinh nghiệm đến hiện trường theo dõi và kiểm tra thực tế tại công trường để hoàn thành hồ sơ pháp lý làm căn cứ cấp giấy chứng nhận để công trình đạt được chất lượng cao.

4/ Về công tác tư vấn điều hành quản lý dự án:

Để giúp các Chủ đầu tư quản lý tốt về các thủ tục đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư. Chúng tôi có một đội ngũ có chứng chỉ về quản lý dự án, thực hiện đúng theo qui trình hướng dẫn của Luật Xây dựng, Nghị định số 16, Nghị định số 99 và quan trọng nhất là về quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP với phương châm “ Kinh tế – An toàn – Chất lượng”.

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

 

TT

Tư vấn thẩm tra

Tư vấn giám sát

1

Bệnh viện Lao

Trung tâm lưu trữ và các Ban đảng

2

Bệnh viện Phước Long

Trụ sở UBND huyện Giá Rai

3

Bệnh viện Đông Hải

Bệnh viện Đông Hải

4

Nhà ở sinh viên

Nhà ở sinh viên

5

Trường PTTH Nội trú

Chi cục thuế huyện Đông Hải

6

Khu dân cư phường 2

Cửa hàng tổng hợp- Cty Thương nghiệp

7

Bệnh viện Hòa Bình

Khoa ung bứu – Bệnh viện Bạc Liêu

8

Nhà máy điện gió

Trung tâm giới thiếu việc làm

9

Trung tâm TM Hồng Dân

Trường PTTH Điền Hải ; Định Thành

10

Trụ sở UBND huyện Giá Rai

Ngân hàng đầu tư và phát triển

 

Trung tâm thí nghiệm & Kiểm định chất lượng công trình xây dựng luôn cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật mới để giúp cho các Chủ đầu tư quả lý tốt hơn về quy trình đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành nhất là Luật Xây dựng.

Trung tâm xin chân thành cảm ơn các ngành, các cấp, UBND các huyện, Thành phố, các chủ đầu tư đã giúp đở và hợp tác với Trung tâm trong thời gian qua và rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan trong thời gian tới

 

Xin chân trọng kính chào!