SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
4
0
9
3
Thông báo Thứ Ba, 04/08/2020, 07:04
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  (21/04)
File đính kèm.
Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Gám đốc Sở Xây dựng  (20/04)
Lịch tiếp công dân.
Thông báo phân công công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Xây dựng phụ trách quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh  (05/11)
Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 67/TB-TTrS ngày 30/10/2019 về việc phân công công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Xây dựng phụ trách quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở Xây dựng ...
Danh sách dự án nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở  (08/10)
Danh sách đính kèm
Danh sách dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở  (08/10)
Danh sách đính kèm.
Thông báo thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (30/08)
File đính kèm!
Thông báo thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tố cáo, tin báo, ý kiến phản hồi của doanh nghiệp  (30/08)
File đính kèm.
Danh sách tổ chức Giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, Giám định viên tư pháp xây dựng  (31/07)
Danh sách
Thông tư số 01/2019TT-BXD ngày 28/6/2019 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành  (30/07)
File đính kèm
Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng quy định về chế độ báo cáo định kỳ  (25/07)
Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày