SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
4
0
0
7
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 16/08/2016, 15:35

Góp ý quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm du lịch dịch vụ Tắc Sậy, thị xã Giá Rai tỷ lệ 1/500

Ngày 02/8/2016, Sở Xây dựng có văn bản số 601/SXD-QLQHvề việc góp ý quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm du lịch dịch vụ Tắc Sậy, thị xã Giá Rai tỷ lệ 1/500

 Cơ bản Sở Xây dựng thống nhất về vị trí, diện tích và các hạng mục trong quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm du lịch dịch vụ Tắc Sậy, thị xã Giá Rai. Tuy nhiên, do quy mô khu quy hoạch thay đổi lớn (diện tích giảm từ 49,2ha xuống còn 27,48ha) nên theo quy định thì phải lập nhiệm vụ điều chỉnh. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện theo tinh thần cuộc họp ngày 11/7/2016 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cụ thể:

a.Về trình tự thực hiện:

- Báo cáo trình UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh nhiệm vụ và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Khi có chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh, chủ đầu tư tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch trình UBND thị xã Giá Rai phê duyệt theo thẩm quyền.

- Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng, trình UBND thị xã Giá Rai phê duyệt.

b. Nội dung, thành phần hồ sơ:

- Nội dung nhiệm vụ và thành phần bản vẽ: Thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

- Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch: Thực hiện theo Điều 12 Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

- Quy định quản lý đồ án quy hoạch theo phụ lục đề cương ban hành kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

Ngọc Thủy


Số lượt người xem: 583 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày