SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
3
8
1
3
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 10/09/2018, 14:00

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Quý III năm 2018.

Căn cứ Văn bản số 1128/SKHĐT-ĐKKD ngày 10/8/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Quý III năm 2018. Thanh tra Sở Xây dựng đã có kết quả thực hiện sau: 1. Về quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính: Thời gian qua, Thanh tra Sở Xây dựng đã triển khai cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiêm túc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. 2. Về công tác thanh tra, kiểm tra: Thanh tra Sở luôn tuân thủ thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Qua đó đơn vị đã thực hiện nghiêm việc thanh tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; khi phát hiện có sự chồng chéo đoàn thanh tra với các Sở khác và Thanh tra tỉnh hay Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Sở đã chủ động tạm dừng nhằm tránh sự trùng lắp trong các cuộc thanh tra. Kết quả trong quý III năm 2018 đã tạm dừng 1 đoàn thanh tra do có trùng lắp với Kế hoạch của Thanh tra tỉnh. Thanh tra Sở Xây dựng

Số lượt người xem: 527 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày