SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
6
1
8
9
7
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 26/06/2013, 08:10

Triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với Sở Lao động thương binh&xã hội rà soát danh sách các đối tượng là hộ gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện được xem xét hỗ trợ xây dựng mới nhà ở và hộ đủ điều kiện được sửa chữa lại nhà ở. Kết quả có tổng số 1.309 hộ người có công đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở, trong đó: 1.190 hộ đủ điều kiện xây dựng mới nhà ở; 119 hộ đủ điều kiện cải tạo, sửa chữa nhà ở. Số hộ gia đình người có công với cách mạng còn lại, hiện nay địa phương đang tiến hành rà soát, bổ sung để triển khai hỗ trợ tiếp tục trong năm 2014.
Mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với nhà ở xây dựng mới là: 40 triệu đồng; cải tạo sửa chữa là: 20 triệu đồng. Theo đó, UBND tỉnh dự kiến mức hỗ trợ đối với hộ gia đình có công đủ điều kiện xây dựng mới nhà ở là 5 triệu đồng/hộ; giao UBND huyện, thành phố hỗ trợ cho các hộ là: 5 triệu đồng/hộ.

Hiện Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết, trình đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, báo cáo Bộ Xây dựng, làm cơ sở cho trung ương phân bổ vốn, triển khai thực hiện.

Nguyễn Thành Nhân


Số lượt người xem: 1466 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày