SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
5
7
4
9
7
Thanh tra xây dựng Thứ Ba, 30/07/2019, 13:45

Hội nghị chuyên đề công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Trong thời gian qua công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã dành được nhiều sự quan tâm chỉ đạo rất kịp thời và sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Điều này đã tạo động lực rất lớn cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc nâng cấp các đô thị trên địa bàn tỉnh.
- Công tác tham mưu: Sở Xây dựng đã thực hiện khá tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; tham mưu giải quyết các trường hợp cụ thể theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Chỉ đạo Thanh tra Sở cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo trên dưới nhiều hình thức khác nhau góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng.
- Công tác kiểm tra xử lý: Lãnh đạo một số địa phương đã nhận thức khá tốt về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch sau khi phê duyệt, bố trí khai thác, sử dụng đất đai có hiệu quả. Qua đó, đã có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể: thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Phước Long,… Đặc biệt là huyện Phước Long có tỷ lệ số trường hợp chấp hành quyết định xử phạt khá cao 94%, và Tổ kiểm tra vận động chuyển đổi mục đích sử dụng đất phát huy hiệu quả rất tích cực vừa góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng vừa tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Từ kết quả nổ lực của các cấp các ngành trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cấp đô thị của thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và làm thay đổi tích cực bộ mặt các đô thị khác trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó tại hội nghị đã triển khai Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (đính kèm file).
Tấn Thức

Số lượt người xem: 122 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày