SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
3
7
8
1
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 01/06/2020, 13:35

Nhắc nhở địa phương báo cáo việc phân loại, phân nhóm và lập kế hoạch xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5850/UBND-KT ngày 24/12/2019 về việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm tồn đọng trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Kế hoạch số 97/KHPH-SXD-UBND ngày 09/3/2020 giữa Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 13/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 288/SXD-TTrS về việc hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Xây dựng có đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc phân loại, phân nhóm và lập kế hoạch xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trong tháng 4 năm 2020 theo nội dung Kế hoạch phối hợp số 97/KHPH-SXD-UBND đã ký kết và gửi kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng có Văn bản số 594/SXD-TTrS ngày 18/5/2020 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc phân loại, phân nhóm và lập kế hoạch xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng.
Tấn Thức

Số lượt người xem: 130 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày