SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
7
4
2
0
Hạ tầng kỹ thuật đô thị Chủ Nhật, 12/07/2020, 16:26
Góp ý thẩm định Báo cáo NCKT dự án Đầu tư cải tạo thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo hình thức đối tác công tư.  (25/09)
Sở Xây dựng Bạc Liêu nhận được Công văn số 1373/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 18/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tính Bạc Liêu về việc góp ý thẩm định Báo cáo NCKT dự án Đầu tư cải tạo thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo hình thức đối tác công tư.
Phối hợp kiểm tra, đề xuất văn bản trình của Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch  (25/09)
Sở Xây dựng Bạc Liêu nhận được Công văn số 1403/STC-TCĐT ngày 19/9/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu về việc phối hợp kiểm tra, đề xuất văn bản trình của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
Báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường  (25/09)
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1477/STNMT ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên – Môi trường về việc báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
Góp ý dự thảo (lần 1) Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050  (03/09)
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 49/LM-VP ngày 22/8/2018 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo (lần 1) Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Góp ý về việc hỗ trợ vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống ô đê bao và trạm bơm điện bảo vệ vùng sản xuất lúa, màu, cây ăn quả trên địa bàn 02 xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 20/8/2018 Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1182/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc lấy ý kiến hỗ trợ vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống ô đê bao và trạm bơm điện bảo vệ vùng sản xuất lúa, màu, cây ăn quả trên địa bàn 02 xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông, TPBL.
Thỏa thuận vị trí lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Gói thầu số 01 thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cao Văn Lầu, TP. Bạc Liêu (đoạn từ Km 1+020 - Km 1 + 729,73)  (24/08)
Ngày 13/8/2018, Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 202/TTr-UBND của UBND thành phố Bạc Liêu về việc xin thỏa thuận vị trí lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Gói thầu số 01, đoạn từ Km 1 020 đến Km 1 729,72 thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu.
Góp ý bổ sung duy tu, sửa chữa 2 dốc cầu Kinh Tư cũ  (20/08)
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1103/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 07/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý bổ sung duy tu, sửa chữa 2 dốc cầu Kinh Tư cũ.
Góp ý thẩm định dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung – Cty Hùng Phát (lần 2)  (10/08)
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1051/SKHĐT-KTĐN ngày 31/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thẩm định dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung (lần 2).
Góp ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang đô thị mừng xuân Kỷ Hợi 2019  (20/07)
Sở Xây dựng đã có Công văn số 652/SXD-PTĐT ngày 18/7/2018 về việc góp ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang đô thị mừng xuân Kỷ Hợi 2019.
Góp ý kiến thẩm định dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung (Cty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Hùng Phát).  (20/07)
Sở Xây dựng đã có Công văn số 643/SXD-PTĐT ngày 16/7/2018 Về việc cho ý kiến thẩm định dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung(Cty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Hùng Phát).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày