SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
7
2
1
8
Hoạt động xây dựng Chủ Nhật, 12/07/2020, 15:33
Công bố giá tháng 4 năm 2020  (03/06)
File đính kèm (1) File đính kèm (2)
Quyết định công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng tháng 5/ 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (03/06)
Flie đính kèm
Hướng dẫn nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/05)
File đính kèm
Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/03)
Ngày 26/02/2020, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí ương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển nền kinh tế của tỉnh nhà thì quy mô hoạt động xây dựng cũng ngày càng mở ...
Tổng quan về công tác quản ý chất lượng công trình  (26/02)
Hoạt động xây dựng là hoạt động đặc thù có quan hệ tới an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân; sản phẩm có chất lượng của hoạt động này là sự đảm bảo để phát triển bền vững đất nước. Vì vậy Nhà nước phải điều tiết vĩ mô hoạt động xây dựng, tang cường giám sát quản lý hoạt động xây dựng để đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình xây ...
Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/02)
Nội dung dự thảo: Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Để đảm bảo chất lượng của văn bản và sự phù hợp với tình hình thực tế, Sở Xây dựng đề nghị các ban ngành góp ý chính thức bằng văn bản trước ngày 22/02/2019.
Công bố công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, giá vật liệu xây dựng, dịch vụ công ích Tháng 12, chỉ số giá quý IV năm 2018  (18/01)
Chi tiết xem file đính kèm: - sxd.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-4/52 QLXD 15-01-2019242019_105258.pdf - sxd.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-4/74 QLXD 18-01-19242019_105336.pdf - sxd.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-4/02 CB ...
Công bố công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, giá vật liệu xây dựng, dịch vụ công ích Tháng 11 năm 2018  (03/12)
Chi tiết xem file đính kèm: Tháng 11 - 2018
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Khu khám và điều trị nội trú, ngoại trú cho cán bộ  (03/12)
Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1960/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Khu khám và điều trị nội trú, ngoại trú cho cán bộ.
Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp di tích khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu  (03/12)
Ngày 30/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp di tích khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày