SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
7
8
6
1
6
Hoạt động xây dựng Thứ Hai, 19/08/2019, 19:07
Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/02)
Nội dung dự thảo: Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Để đảm bảo chất lượng của văn bản và sự phù hợp với tình hình thực tế, Sở Xây dựng đề nghị các ban ngành góp ý chính thức bằng văn bản trước ngày 22/02/2019.
Công bố công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, giá vật liệu xây dựng, dịch vụ công ích Tháng 12, chỉ số giá quý IV năm 2018  (18/01)
Chi tiết xem file đính kèm: - sxd.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-4/52 QLXD 15-01-2019242019_105258.pdf - sxd.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-4/74 QLXD 18-01-19242019_105336.pdf - sxd.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-4/02 CB ...
Công bố công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, giá vật liệu xây dựng, dịch vụ công ích Tháng 11 năm 2018  (03/12)
Chi tiết xem file đính kèm: Tháng 11 - 2018
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Khu khám và điều trị nội trú, ngoại trú cho cán bộ  (03/12)
Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1960/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Khu khám và điều trị nội trú, ngoại trú cho cán bộ.
Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp di tích khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu  (03/12)
Ngày 30/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp di tích khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu.
Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam  (03/12)
Ngày 05/10/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2918 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy đỊnh về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng  (03/12)
Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2018. Theo đó, điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng đã được thay đổi so với trước đây. Cụ thể như sau:
Quyết định v/v Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng Hạng mục: Hệ thống khí y tế trung tâm thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện Tâm thần  (03/12)
Ngày 23/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2077/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng Hạng mục: Hệ thống khí y tế trung tâm thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện Tâm thần.
Quyết định về việc phê duyệt dự toán hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn, nước thải Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đa khoa Bạc Liêu  (19/11)
Ngày 16/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn, nước thải Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng hạng mục: Hệ thống báo cháy tự động thuộc công trình Xây dựng Bệnh viện Tâm thần  (19/11)
Ngày 20/11/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 1280/SXD-QLXD về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng hạng mục: Hệ thống báo cháy tự động thuộc công trình Xây dựng Bệnh viện Tâm thần.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày