SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
5
7
5
1
1
Tin thời sự Thứ Sáu, 30/08/2019, 13:45

Tăng cường thực hiện tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Sở Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, mục tiêu của Kế hoạch là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng. Nội dung chính của Kế hoạch cụ thể như sau:
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng;
Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đổi mới, ứng dụng công nghệ quản lý;
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng;
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
         Thành Nhân
 

Số lượt người xem: 52 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày