Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Thứ tư, 31/10/2018, 10:15
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1477/STNMT ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên – Môi trường về việc báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường . Qua rà soát, Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị như sau: * Hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn; tổ chức thực hiện ngay quy hoạch đã được phê duyệt; điều tra, đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn. - Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã lập, thẩm định, trình UBND tỉnh đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn và được phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sau khi quy hoạch chất thải rắn được phê duyệt, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức công bố, công khai và triển khai Quy hoạch quản lý chất thải rắn. - Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổ chức lập 02 dự án ưu tiên thuộc quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí dự án “Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn với nhiều thành phần kinh tế tham gia của tỉnh Bạc Liêu” và Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán điều chỉnh dự án “Quy hoạch xây dựng bổ sung một số trạm quan trắc tính chất chất thải rắn tại các bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. (Quyết định gửi kèm theo Công văn này) * Kiến nghị: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, gồm có các chương trình dự án đầu tư ưu tiên từng giai đoạn, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu quản lý chất thải rắn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 còn chậm so với thời gian đã được phê duyệt do nguồn kinh phí của tỉnh còn khó khăn nên chưa bố trí vốn để thực hiện. Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh xem xét, phân bổ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện 02 dự án đã được phê duyệt Đề cương và Dự toán trong năm 2018 và các dự án khác thuộc danh mục ưu tiên thực hiện trong Quy hoạch quản lý chất thải rắn.

Số lượt xem: 1757

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn