Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn 03 huyện: Hòa Bình, Đông Hải và Vĩnh Lợi

Thanh tra xây dựng
Thứ tư, 02/06/2021, 07:37
Màu chữ Cỡ chữ
Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn 03 huyện: Hòa Bình, Đông Hải và Vĩnh Lợi

Ngày 08/4/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 150/TB-SXD về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 09/4/2021). Qua đợt kiểm tra, Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 107/BC-SXD ngày 21/5/2021 gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải và huyện Vĩnh Lợi.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, ngày 28/5/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Phương Nam đã ký ban hành Công văn số 2010/UBND-KT về chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn 03 huyện: Hòa Bình, Đông Hải và Vĩnh Lợi. Qua đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện: Hòa Bình, Đông Hải, Vĩnh Lợi thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh, nhất là việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức phụ trách quản lý trật tự xây dựng thuộc quyền quản lý theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1344/UBND-KT ngày 31/3/2020 về việc chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải; Công văn số 421/UBND-KT ngày 03/02/2020 về việc chỉ đạo chấn chỉnh việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 31/3/2020) đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh từ ngày 01/01/2021.

Chấn chỉnh công tác thông tin, báo cáo theo quy định tại Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh và các yêu cầu báo cáo chuyên đề của Sở Xây dựng. Thời gian tới phải có biện pháp đảm bảo báo cáo chính xác về số liệu, đúng thời gian quy định, có trọng tâm, trọng điểm theo đề cương hướng dẫn.

Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Sở Xây dựng chỉ mới tiến hành kiểm tra trên địa bàn 03 huyện: Hòa Bình, Đông Hải và Vĩnh Lợi. Các địa phương còn lại, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và sẽ có báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Tấn Thức

Số lượt xem: 15

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn