Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý nội dung đề cương, nhiệm vụ và chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài theo hình thức BT.

Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Thứ sáu, 20/07/2018, 14:44
Màu chữ Cỡ chữ
Góp ý nội dung đề cương, nhiệm vụ và chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài theo hình thức BT.
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 755/SKH-KTĐN ngày 06/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến nội dung đề cương, nhiệm vụ và chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài theo hình thức BT. Qua xem xét và đối chiếu với quy định hiện hành, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo Khoản 1, Điều 6, Thông tư 02/2016/TT-BKTĐT ngày 01/3/2016 thì Báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà đầu tư đề xuất phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định (Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư). Nội dung của đề cương, nhiệm vụ và chi phí khảo sát do nhà đầu tư đề xuất là một thành phần của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài theo hình thức BT, do đó phải được thẩm định phê duyệt theo quy định nêu trên. Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nội dung này. 2. Một số lưu ý khác: - Căn cứ pháp lý: Bổ sung Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT). - Trang 7, Mục 6.1: Tư vấn đề xuất phạm vi khảo sát là dọc tuyến đường từ ngã ba giao với Trần Phú đến ngã ba đường Nguyễn Thái Học và đường Lộc Ninh đến cuối tuyến giao với đường Tôn Đức Thắng là chưa phù hợp (ngoài phạm vi hợp đồng), đề nghị điều chỉnh lại chỉ khảo sát đoạn được thuộc phạm vi của hợp đồng. - Trang 12, Mục 2.5 Khảo sát vật liệu xây dựng và bãi thải: Đề nghị bỏ nội dung này vì Bạc Liêu không có mỏ cát, đá... chỉ khảo sát các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng làm cơ sở xác định cự ly vận chuyển đến chân công trình. - Chi phí khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát theo quy định tại Điều 74 Luật Xây dựng và Điều 12 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu biết để tổng hợp./.

Số lượt xem: 5219

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn