Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý thẩm định Báo cáo NCKT dự án Đầu tư cải tạo thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo hình thức đối tác công tư.

Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Thứ tư, 31/10/2018, 10:17
Màu chữ Cỡ chữ
Góp ý thẩm định Báo cáo NCKT dự án Đầu tư cải tạo thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo hình thức đối tác công tư.
Sở Xây dựng Bạc Liêu nhận được Công văn số 1373/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 18/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tính Bạc Liêu về việc góp ý thẩm định Báo cáo NCKT dự án Đầu tư cải tạo thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo hình thức đối tác công tư.Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng có một số ý kiến lưu ý đến cơ quan thẩm định như sau: *Nội dung thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đơn vị lập dự án trình bày cơ bản phù hợp theo bố cục, nội dung và trình tự tại Điều 54, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. *Một số nội dung khác: Các vấn đề khác có liên trong dự án: Sở Xây dựng không có ý kiến gì thêm do đã nêu tại Cồng văn số 785/SXD-QLXD ngày 21/8/2018 về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Đầu tư cải tạo thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phô Bạc Liêu theo hình thức đối tác công tư.

Số lượt xem: 1498

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn