Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ và công trình khác không sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Thanh tra xây dựng
Thứ năm, 04/11/2021, 14:44
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ và công trình khác không sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

     Thực hiện Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định về hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

Để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định nêu trên, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1434/SXD-TTrS ngày 03/11/2021 hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc áp dụng

- Hướng dẫn chỉ áp dụng đối với công trình nhà ở riêng lẻ và công trình khác không sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

- Các công trình sử dụng vốn đầu tư công, các công trình thuộc dự án điện gió thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, không thực hiện theo hướng dẫn này. Trường hợp UBND tỉnh có ý kiến đối với các công trình cụ thể thì thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Biện pháp hành chính được áp dụng

- Đối với vùng cấp độ 1, cấp độ 2: Được hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế, cụ thể: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

- Đối với vùng cấp độ 3: Được hoạt động nhưng phải đáp ứng các quy định về hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh.

- Đối với vùng cấp độ 4: Dừng hoạt động xây dựng.

* Lưu ý: Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 451/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (áp dụng từ 12 giờ trưa ngày 02/11/2021). Tại Khoản 1, Điều 3 của Quyết định có nêu: “Việc áp dụng biện pháp hành chính thực hiện tương ứng theo cấp độ dịch là cấp độ 4 trên phạm vi toàn tỉnh”. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo dừng hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ và công trình khác không sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn quản lý (trừ các công trình thuộc dự án điện gió và các công trình có chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh).

3. Tổ chức thực hiện

- UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hướng dẫn này đến các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn biết, thực hiện nghiêm; đồng thời tăng cường kiểm tra trên địa bàn để kịp thời xử lý các công trình vi phạm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về sai phạm (nếu có) theo quy định.

- Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ địa phương thực hiện nghiêm nội dung hướng dẫn này.

Hiếu Gia 

Số lượt xem: 1124

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn