Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hoàn thành đợt kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng

Thanh tra xây dựng
Thứ sáu, 06/05/2022, 15:41
Màu chữ Cỡ chữ
Hoàn thành đợt kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-SXD ngày 14/02/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, cụ thể là Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh,

Đoàn Kiểm tra Sở Xây dựng do đồng chí Nguyễn Tấn Thức - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với UBND huyện Phước Long vào ngày 26/4/2022 và qua đó kết thúc đợt kiểm tra Quý I năm 2022 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng làm việc với UBND huyện Hòa Bình

 

Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng làm việc với UBND huyện Phước Long