Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin thời sự
Thứ ba, 06/09/2022, 14:12
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031.

     Thực hiện Quy định số 435 – QĐ/TU ngày 20/4/2022 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 04 – HD/BTCTU ngày 10/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

   Mục đích việc ban hành kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai; minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. (Kế hoạch số 245/KH-SXD).

Thành Nhân

Số lượt xem: 2226

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn