Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hoạt động xây dựng
Thứ ba, 13/07/2021, 14:44
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 29/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy định này quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2021.

Đính kèm file: Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND 29/06/2021.

Thúy An

Số lượt xem: 1652

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn