Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổng kết nhiệm vụ công tác ngành Xây dựng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tin thời sự
Thứ sáu, 17/01/2020, 08:27
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết nhiệm vụ công tác ngành Xây dựng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 

Ngày 09/01/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Vương Phương Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Thay mặt cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Xây dựng, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng đã báo cáo kết quả công tác năm 2019, đống thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 
 
Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng
 
 
Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các Chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh – Quốc phòng năm 2019. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng; tiếp tục triển khai có hiệu các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách tại địa phương (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg); tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn...
Đồng thời đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo tại đơn vị, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong toàn cơ quan. Tích cực phối hợp với các Sở, ban ngành và các địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành. Chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn...
     Trong năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đoàn kết, nổ lực của toàn thể cán bộ công chức, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp các ngành có liên quan và các địa phương, Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ được tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Trong đó, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của ngành xây dựng; đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc xây dựng Chương trình phát tiển đô thị Tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2030; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2017-2021 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đề phục vụ thu hút đầu tư; Tăng cường hoạt động Quản lý trật tư xây dựng trên địa bàn...
          Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn những hạn chế như: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bạc Liêu và từng đô thị trong tỉnh chậm triển khai; quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch xây dựng chi tiết tại thành phố Bạc Liêu và trung tâm một số huyện còn chưa được phủ kín, ảnh hưởng đến quá trình quản lý phát triển đô thị và quản lý TTXD, chưa đáp ứng được nhu cầu thu hút đầu tư. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng (như: xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch xây dựng được duyệt, lấn chiếm đất công, đất bảo vệ hành lang an toàn giao thông, tái chiếm đất tại các dự án mà nhà nước đã thu hồi, phân lô bán nền trái phép, . . .) diễn ra khá phức tạp, gây bức xúc cho dư luận. Tình trạng trên xảy ra do nhiều nguyên nhân nhưng vấn đề chính ở đây là do công tác quản lý của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương chưa chặt chẻ, có lúc, có nơi còn xem nhẹ, buông lỏng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, về quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu. Các biện pháp xử lý (phạt hành chính, cưỡng chế tháo dỡ...), chưa kịp thời, chưa đủ sức răn đe...
 
 
 
Đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
 
          Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác của ngành Xây dựng trong năm 2019, đồng chí Vương Phương Nam, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2020 như:
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên cổng thông tin điện tử của Sở, hướng dẫn các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; thường xuyên cập nhật thông tin nhằm nâng cao chất lượng nội dung, tin, bài, hình ảnh, đặc biệt là nội dung hỏi – đáp về pháp luật xây dựng để đăng tải trên cổng thông tin điện tử.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Quy hoạch,các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị phải đảm bảo theo hướng quy hoạch xanh, chú trọng tăng mật độ cây xanh; ao, hồ nhằm ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, nhất là phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị tại các khu vực dân cư hiện trạng, đáp ứng yêu cầu quản lý kiến trúc đô thị và trật tự xây dựng. Phối hợp, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các Chương trình phát triển đô thị, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng, thu hút đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp quy hoạch vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị của thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu; nâng cao tiêu chí đô thị của huyện Đông Hải. Rà soát quy hoạch lộ giới các tuyến đường giao thông, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương, tránh hạn chế quyền sử dụng đất của người dân. Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách miễn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người nghèo phục vụ cho công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; kiểm tra điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng; sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong năm 2020 sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về tăng cường quản lý chất lượng xây dựng.
Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế,dự toáncác công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Theo dõi, thực hiện Quy hoạch quản lý vật liệu xây dựng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Xây dựng và công bố định kỳ giá vật liệu xây dựng, giá nhân công, ca máy và thiết bị, chỉ số giá xây dựng... trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các thủ tục để kết thúc Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Góp phần cho các huyện hoàn thành tiêu chí về nhà ở để đạt chuẩn NTM .
Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2017-2021 (điều chỉnh, bổ sung) đã được UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng kế hoạch khảo sát số liệu dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh để làm tốt công tác quản lý trong lĩnh vực này thời gian tới. Kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh không đúng quy định.
Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản; quản lý và cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị; . . . đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt là phối hợp hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc xử lý các công trình vi phạm tồn đọng từ trước đến nay trong năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 5858/UBND-KT ngày 24/12/2019(gồm 3 giai đoạn, 8 nhóm công trình với 397 trường hợp). Trong năm 2020 sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về tăng cường quản lý trật tự xây dựng.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các yêu cầu, khiếu nại của công dân đúng quy định pháp luật, không để xảy ra trường hợp tồn đng kéo dài. Phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ 100%.
Thành Nhân

 

Số lượt xem: 1922

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn