Thống kê tin bài
Có 16 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/03/2023 ĐẾN NGÀY 31/03/2023
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Nhà ở & Thị trường bất động sản Triển khai Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 21/03/2023 15:38 Nguyễn Thành Nhân
2 Hoạt động xây dựng Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015, Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 16/03/2023 15:59 Nguyễn Thành Nhân
3 Hoạt động xây dựng Thông tư số 06/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 16/03/2023 15:55 Nguyễn Thành Nhân
4 Nhà ở & Thị trường bất động sản Triển khai Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở 05 giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 06/03/2023 16:03 Nguyễn Thành Nhân
5 Nhà ở & Thị trường bất động sản Cập nhật thông tin danh sách các đối tượng xin thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước 06/03/2023 15:55 Nguyễn Thành Nhân
6 Thông báo Thông tin mời gọi đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ ngày.đêm 06/03/2023 15:55 Nguyễn Thành Nhân
7 Năm 2022 Công bố giá tháng 12/2022 06/03/2023 09:22 Nguyễn Thành Nhân
8 Năm 2022 Công bố giá tháng 11/2022 06/03/2023 09:21 Nguyễn Thành Nhân
9 Năm 2022 Công bố giá tháng 10/2022 06/03/2023 09:16 Nguyễn Thành Nhân
10 Năm 2022 Công bố giá tháng 9/2022 06/03/2023 09:15 Nguyễn Thành Nhân
11 Năm 2022 Công bố giá tháng 8/2022 06/03/2023 09:13 Nguyễn Thành Nhân
12 Năm 2022 , Công bố giá Công bố giá tháng 7/2022 06/03/2023 09:11 Nguyễn Thành Nhân
13 Thông báo Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 01/03/2023 15:29 Nguyễn Thành Nhân
14 Hoạt động xây dựng Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Đầu tư hệ thống tưới, phun nước tự động tại khuôn viên đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài Mậu Thân và vòng xoay đường Trần Phú giao đường 23/8, thành phố Bạc Liêu 01/03/2023 15:09 Nguyễn Thành Nhân
15 Hoạt động xây dựng Thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng về điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cải tiến và phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu 01/03/2023 15:06 Nguyễn Thành Nhân
16 Hoạt động xây dựng Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tu bổ, chống xuống cấp di tích lịch sử Nọc Nạng 01/03/2023 15:01 Nguyễn Thành Nhân
Có 16 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn