Thống kê tin bài
Có 10 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/11/2022 ĐẾN NGÀY 30/11/2022
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Hoạt động xây dựng Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Xây dựng mới 06 trạm y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở - dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu 23/11/2022 09:28 Nguyễn Thành Nhân
2 Hoạt động xây dựng Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Xây dựng 23/11/2022 09:23 Nguyễn Thành Nhân
3 Hoạt động xây dựng Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Nâng cấp vỉa hè ngoài hàng rào, lát đá lối đi xung quanh ao sen và lối đi vào Nhà tưởng niệm, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu 23/11/2022 09:18 Nguyễn Thành Nhân
4 Hoạt động xây dựng Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại GO! Bạc Liêu 23/11/2022 09:13 Nguyễn Thành Nhân
5 Quy hoạch - Kiến trúc Lấy ý kiến góp ý thẩm định Đề án phân loại đô thị xã Ninh Quới A đạt chuẩn đô thị loại V 17/11/2022 10:16 Nguyễn Thành Nhân
6 Quy hoạch - Kiến trúc Trình phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 15/11/2022 14:58 Nguyễn Thành Nhân
7 Quy hoạch - Kiến trúc Trình phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/2.000 08/11/2022 14:40 Nguyễn Thành Nhân
8 Quy hoạch - Kiến trúc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lộ giới tuyến đường N4B thuộc quy hoạch chung đô thị Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 08/11/2022 14:36 Nguyễn Thành Nhân
9 Quy hoạch - Kiến trúc Triển khai Thông tư Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn 04/11/2022 07:52 Nguyễn Thành Nhân
10 Thông báo Thông báo tuyển dụng công chức Sở Xây dựng năm 2022 03/11/2022 10:12 Nguyễn Thành Nhân
Có 10 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn