Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ (24/05/2020)
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TỈNH BẠC LIÊU                                           ...
Quyết định thành lập (24/05/2020)
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 17/2009/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 15 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công ...
Giới thiệu chung (24/05/2020)

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khoá IX, tỉnh Minh Hải được chia tách thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, cũng từ đó Sở xây dựng tỉnh Bạc Liêu được thành lập và bước vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Lúc mới thành lập, cơ sở vật chất kỹ thuật của Sở Xây dựng Bạc Liêu còn rất hạn chế, số lượng CB- CC phần lớn được điều động từ tỉnh Minh Hải (cũ). Ngay từ khi ra đời, Sở Xây dựng Bạc Liêu đã vượt qua khó khăn, ổn định tổ chức, bám sát chủ trương, nhiệm vụ ngành, từng bước đi lên và phát triển cho đến ngày hôm nay.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn