Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch - Kiến trúc
Công nhận xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (10/02/2023)
Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc công nhận xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. (đính kèm file Quyết định) Ngọc Thủy
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (06/02/2023)
Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn Phước Long, ...
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Long, đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (06/02/2023)
Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Long, đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch: Phạm vi nghiên cứu trực tiếp bao gồm toàn huyện Phước Long với tổng diện tích tự nhiên 417,78 km2 gồm 08 đơn vị ...
Công nhận xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (06/02/2023)
Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. (đính kèm file Quyết định) Ngọc Thủy
Công nhận xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (06/02/2023)
Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. (đính kèm file Quyết định) Ngọc Thủy
Đề nghị công nhận xã Phong Thạnh Tây B (đô thị Chủ Chí), huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (12/01/2023)
Ngày 29/12/2022, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh đề nghị công nhận xã Phong Thạnh Tây B (đô thị Chủ Chí), huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đề án phân loại đô xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long đạt tiêu chuẩn loại V được UBND huyện Phước Long tổ chức lập và thông qua ...
Lấy ý kiến góp ý thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị thị xã Giá Rai năm 2040,tầm nhìn đến năm 2050 (12/01/2023)
         Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 02/12/2022 của UBND thị xã Giá Rai về việc đề nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị thị xã Giá Rai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở tổng hợp góp ý của các đơn vị có liên quan, Sở Xây dựng, ...
Đề nghị đề nghị công nhận xã Ninh Quới A huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (12/01/2023)
        Ngày 27/12/2022, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh đề nghị công nhận xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đề án phân loại đô thị xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân đạt tiêu chuẩn đô thị loại V được UBND huyện Hồng Dân tổ chức lập và thông qua ...
Trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu hành chính thành phố Bạc Liêu (12/01/2023)
Ngày 20/12/2022, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh tờ trình số 207/TTr-SXD về việc trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu hành chính thành phố Bạc Liêu. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Lý do điều chỉnh: Qua triển khai lập phương án đề xuất đầu tư xây dựng thì với diện  tích  ...
Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (12/01/2023)
Ngày 12/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi quy hoạch: Các ấp: Bà Hiên, Bà Giồng, Trèm Trẹm, Nội Ô, Thống Nhất và một phần xã Lộc Ninh,Thị trấn Ngan Dừa, huyện ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn