Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch - Kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu (26/05/2021)
Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc  Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu. * Nội dung điều chỉnh: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu(điều chỉnh một phần khu hành chính tỉnh để xây dựng khu tổ hợp khách sạn ...
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu – tỷ lệ 1.2000 (14/05/2021)
Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu – tỷ lệ 1.2000. - Địa điểm lập quy hoạch: xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Quy mô diện tích quy hoạch: ...
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Trà Kha để xây dựng Trạm cấp nước khu công nghiệp Trà Kha (14/05/2021)
Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc  Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Trà Kha để xây dựng Trạm cấp nước khu công nghiệp Trà Kha. Nội dung điều chỉnh: - Điều chỉnh một phần đất cây xanh cách ly khu công nghiệp, diện tích 2.000 m2 tại ...
Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (06/04/2021)
Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Quy định này được cập nhật theo Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. (đính ...
Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (06/04/2021)
Ngày 15/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Các chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ phản biện và góp ý các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, làm ...
Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 (06/04/2021)
Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc  Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2. Địa điểm lập quy hoạch: xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng: Cụ thể hóa quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; ...
Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000 (04/02/2021)
Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000. - Địa điểm lập quy hoạch: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. - Ranh giới: Phía Đông giáp ...
. Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1) (04/02/2021)
Ngày 16/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc  Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1). - Địa điểm lập quy hoạch: xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. - Mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng: Cụ thể hóa quy hoạch ...
Trình xin phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự ánnhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) (22/01/2021)
Ngày 08/01/2021, Sở Xây dựng có Tờ trình số 03/TTr-SXD trình UBND tỉnh xin phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1). Địa điểm lập quy hoạch: Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng:Cụ thể hóa quy hoạch phát ...
Trình phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000 (22/01/2021)
Ngày 29/12/2020, Sở Xây dựng có Tờ trình số 190/TTr-SXD trình UBND tỉnh xin phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000. Địa điểm lập quy hoạch: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ranh giới: Phía Đông ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn