Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu tổ chức
Màu chữ Cỡ chữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc: Huỳnh Quốc Ca

SĐT: 02913.828075

2. Phó Giám đốc :  Nguyễn Văn Thăm

SĐT: 02913.823223

3. Phó Giám đốc: Dương Chí Bình

SĐT: 02913.823823

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Thức

SĐT: 02913.956530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG

SỞ

ĐT: 0291. 3823.824

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Nhân

SĐT: 02913.955370

2. Phó CVP:  Ngô Kim Vui

SĐT: 02913.823824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QL KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH

ĐT: 0291. 3824.239

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng Phòng: Huỳnh Khắc Hưng

SĐT: 02913.824239

2. Phó T. phòng: Hứa Đăng Khoa 

SĐT: 02913.824239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐT: 0291. 3823.825

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:Lâm Tú Thanh

SĐT: 02913.823825

2. Phó T phòng: Nguyễn Ngọc Điệp

SĐT: 02913.823825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QL NHÀ & TTBĐS

ĐT: 0291. 3823916

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng Phòng: Nguyễn Hữu Trường

SĐT: 02913.823916

 2. Phó T. phòng: Trần Văn Đen

SĐT: 02913.823916

3. Phó T. phòng: Nguyễn Uy Bằng

SĐT: 02913.823916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH TRA

XÂY DỰNG

ĐT: 0291. 3826.920

 

 

 

 

 

 

 

1. Chánh Thanh tra: Trần Nguyễn Thanh Tâm                 SĐT: 02913.949858

2. P. Chánh TT:       Lê Văn Hòa

SĐT: 02913.826920

3. P. Chánh TT:       Huỳnh Quốc Thống

SĐT: 02913.826920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn