Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thanh tra xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (14/10/2022)
Icon Image
Công văn góp ý quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng Dự thảo Quyết định. Dự thảo Quy định về quản lý trật tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 
Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự xây dựng và an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 (31/08/2022)
Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, phường, thị ...
Tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (Quý II năm 2022) (08/08/2022)
Nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng của UBND các huyện, thị xã, thành phố có hiệu quả, chất lượng, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng của UBND các huyện, ...
Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố định kỳ tháng 8 năm 2022 (28/07/2022)
Nhằm kiểm tra, rà soát tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu tháng 8 năm 2022 và các trường hợp đã đề nghị xử lý nhưng địa phương chưa báo cáo; đồng thời kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ...
Kết quả triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (25/07/2022)
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm về an toàn vệ sinh lao động tới các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và tại các công trường đang thi công xây dựng dưới nhiều hình thức như: Phát tờ rơi, trực tiếp với khẩu hiệu: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ...
Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh (22/07/2022)
Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ngày ...
Đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (05/07/2022)
Thực hiện Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (sau đây viết tắt là Quyết định 13). Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở định kỳ hàng tháng chủ trì, ...
Đề nghị kiểm tra công trình biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (05/07/2022)
Thời gian qua, nhu cầu xây dựng lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo (gọi tắt là công trình quảng cáo) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu có chiều hướng gia tăng, đa số các công trình quảng cáo được xây dựng, lắp đặt không có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 31 Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày ...
Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (định kỳ tháng 6 và tháng 7 năm 2022) (24/06/2022)
Thực hiện Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 27/KH-TTrS ngày 22/6/2022 về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên ...
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUÝ II NĂM 2022 (23/06/2022)
Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng với UBND cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 21/6/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị giao ban ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn