Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phê duyệt Đề cương và Dự toán điều chỉnh Dự án Quy hoạch xây dựng bổ sung một số trạm quan trắc tính chất chất thải rắn tại các bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Thứ sáu, 27/07/2018, 09:06
Màu chữ Cỡ chữ
Phê duyệt Đề cương và Dự toán điều chỉnh Dự án Quy hoạch xây dựng bổ sung một số trạm quan trắc tính chất chất thải rắn tại các bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 Phê duyệt Đề cương và Dự toán điều chỉnh dự án “ Quy hoạch xây dựng bổ sung một số trạm quan trắc tính chất chất thải rắn tại các bãi chôn lấp trên địa

bàn tỉnh Bạc Liêu”, với một số nội dung cụ thể sau:
- Tên dự án: Quy hoạch xây dựng bổ sung một số trạm quan trắc tính chất chất
thải rắn tại các bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
- Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.
- Đơn vị lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên nước và Môi trường miền Nam – Trung tâm Tài nguyên nước và Môi trường.

Số lượt xem: 902

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn