Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính
Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 25/5/2022, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác cải cách hành chính (CCHC) Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2030. Nhiệm vụ của Tổ công tác cải cách hành chính Sở Xây dựng như sau:

      Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm và trong từng giai đoạn.

      Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành thống nhất các công việc liên quan đến CCHC tại cơ quan.

        Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cá nhân, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

       Định kỳ tổ chức họp để báo cáo những nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục.

     Được quyền yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện các công việc có liên quan đến cải cách hành chính thuộc nhiệm vụ được giao và cung cấp thông tin, số liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác cải cách hành chính.

    Xây dựng dự toán kinh phí cải cách hành chính hàng năm của Sở. 

Thành Nhân

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn