Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Xây dựng trong giải quyết thủ tục hành chính (11/09/2019)

Ngày 05/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Xây dựng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 1655/QĐ - UBND và Quyết định số 1656/QĐ - UBND. Theo đó, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết ...

Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu (10/07/2019)

Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu. Trong đó công bố 219 thủ tục được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu. Chi tiết xem file đính kèm./.

Quyết định số 1093/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu (25/06/2019)

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu. Trong đó bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp ...

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu (30/05/2019)

Ngày 20/3/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu. Trong đó công bố 28 danh mục thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu./. Xem File đính kèm.

Công bố công khai nội dung chi tiết 25 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (15/05/2018)

Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 788/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (14/05/2018)

Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công bố 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (14/05/2018)

Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (13/05/2018)

Ngày 07/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND Vv công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn